COMUNALITATsobiraniESS

Què és la Comunalitat Reus Sud?

La Comunalitat Urbana Reus Sud és un projecte bianual de dinamització social, econòmica i comunitària que s’impulsa a la zona sud de Reus.

Ajuda Mútua

Potencia la iniciativa solidària i associativa al municipi, fomentant projectes d'ajuda mútua i ESS.

Enfortiment del Teixit associatiu

Enforteix el teixit associatiu per oferir solucions a les necessitats de la ciutat.

Béns Comuns Urbans

Genera béns comuns urbans al voltant de les Sobiranies i eixos de treball.

Nou Teixit Econòmic

Promou un nou teixit econòmic basat en la cooperació i la comunitat.

Objectius assolits

0
Activitats
0
Xarxes d'Ajuda Mutua
0
Projectes acompanyats
0
Persones inserides
0
Participants

Estem organitzades en eixos de treball

Quins són els nostres objectius?

· Identificar necessitats, demandes i oportunitats per impulsar l’enfortiment de la comunalitat urbana, el teixit socioeconòmic, i les relacions d’ajuda mútua ja existents.

· Fomentar la creació i l’enfortiment de cooperatives, béns comuns urbans relacionals i altres pràctiques transformadores com a forma col.lectiva de resolució de necessitats econòmiques, laborals, socials i culturals.

· Acompanyar a les xarxes (associacions o agrupacions) de petit comerç de proximitat, de treballador/es autònoms/es, veinals, així com xarxes de consum, de cures, d’educació en el lleure i de formació per avançar en l’assoliment de les 5 sobiranies (energètica, alimentària, residencial, de cures comunitàries i cultural).

Qui som les entitats activadores

Icaria Cooperativa

Icaria Cooperativa és una entitat sense ànim de lucre compromesa agestionar i promoure iniciatives culturals i comunitàries al nostre entorn. Lanostra missió central és impulsar canvi transformador, col·locant l’economiasocial i solidària al centre de les nostres accions.

Heroïnes-Anònimes

Heroïnes Anònimes

L’Associació Heroïnes Anònimes és una associació feminista sense ànim delucre formada per un equip de professionals i voluntàries. Oferimacompanyament comunitari, feminista i integral a dones i a dones quetravessen processos de violències masclistes. La nostra missió és fomentar iconsolidar processos horitzontals de suport mutu entre dones i col·lectiusfeministes.

Enernou

VidaEnernou SCCL, és una cooperativa de treball, ubicada a Reus i dedicada al’assessorament energètic especialitzat en les energies renovables a més de laformació i divulgació d’aspectes relacionats amb l’eficiència energètica i lautilització dels recursos renovables.

Llars Familiars

Llars Familiars és una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que actua facilitant l’accés a l’habitatge en règim de cessió d’ús per a persones d’economia feble i/o amb barreres d’entrada al mercat immobiliari convencional. Per a fer-ho possible, la cooperativa obté habitatges (per compra, llogues o cessió) i els ofereix als socis en règim de cessió d’ús.

Col·lectiu Eixarcolant

El Col·lectiu Eixarcolant té per objectiu fomentar un model de producció, distribució, i consum d’aliments, i de desenvolupament socioeconòmic, més sostenible, ètic i just, emprant com a eina la recuperació de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals.

Qui som les entitats participants

Ajuntament de Reus

Organisme autònom que gestiona les polítiques actives d’ocupació o desenvolupament econòmic local a la ciutat de Reus.

El Brot SCCL

Fundació Espigoladors

Xarxa d'Ajuda Mútua Alimentària

El Circ Social SCCL

La Borraina

Associació Gegantera del Barri de les Clarisses de Reus

Associació Permacultura Pura Vida

gps

ON ENS PODEU TROBAR?

Cada dimecres al matí al mercat del Carrilet i amb cita prèvia al Centre Civic Migjorn.

Les comunalitats urbanes

Les comunalitats urbanes són un programa finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, de dos anys de durada, destinat a protegir i potenciar la xarxa econòmica urbana per revertir els efectes crisi econòmica a través de l’economia de proximitat als barris i ciutats, donant impuls a nous projectes d’ajuda mútua que neixen de la mà del teixit veïnal i associatiu, del petit comerç, de les xarxes de suport mutu, de les associacions veïnals, i de les persones treballadores i autònomes.